O firmie

DOM – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. jest podmiotem prawa handlowego wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000019681
NIP: 955-19-94-892
Regon : 812076606
Kapitał zakładowy 81.000zł.
  • Spółka z o. o. zawarta była umową sporządzoną w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie dnia 31.10.2000 r.
  • Spółka została powołana dnia 31.10.2000 r. Aktem notarialnym, funkcjonuje na terenie kraju.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

Prezesem Spółki jest Krystyna Lebieda. Jednocześnie Dyrektor Spółki.
Prokurentem jest Anna Zubko.

Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia tego rodzaju działalności zatrudniając licencjonowanych zarządców nieruchomości. Licencje zawodowe posiadają:

  • Krystyna Lebieda – Nr 138
  • Hanna Nawrocka – Nr 3381

nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

 

 

Spółka nasza gwarantuje profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz wysoką jakością świadczonych usług. Głównym celem i dewizą firmy jest działanie w interesie klientów z poszanowaniem prawa.